Analytiikan ensi askeleilla opetellaan tiedolla johtamista

Haastateltu: Teemu Maunula, Säkylän yhtenäiskoulun ja Säkylän seudun lukion rehtoriKirjoittanut haastattelun pohjalta: Leena Vainio Haastattelun pohjalta: Leena Vainio Teemu on hyvin innoissaan Oppimisanalytiikka avuksi oppimiseen -hankkeesta. Nyt on mahdollisuus yhdessä verkoston kanssa selvittää, miten oppilaista ja opetuksesta kerättyä runsasta tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa ja opetuksen kehittämisessä. Oppimisanalytiikka on ehkä merkittävimpiä koulutuskenttää uudistavia tekijöitä tulevaisuudessa. NytJatka lukemista ”Analytiikan ensi askeleilla opetellaan tiedolla johtamista”

Lait, tietosuoja ja etiikka

Oppimisanalytiikka avuksi oppimiseen -hankkeen tavoitteena on luoda ohjeistus kunnan yleissivistävän koulutuksen järjestäjän avuksi. Tätä tarvitaan tulevina vuosina enenevässä määrin, kun opetuksen järjestäjien omat analytiikkakokeilut lisääntyvät. Hanke luo turvallista ja kestävää mallia: Mitä tietoja saa yhdistellä viranomaistehtävän puitteissa? Milloin ja mikä tieto on pseudonymisoitava ennen yhdistämistä ja analyysia? Milloin lain määrittämä opetuksen järjestämisen tehtävä ei enääJatka lukemista ”Lait, tietosuoja ja etiikka”

Reaaliaikaisia raportteja datalähteitä yhdistämällä

Oppimisanalytiikan kehittäminen edellyttää, että oppimisen dataa pystytään keräämään eri lähteistä yhteen ympäristöön analysoitavaksi. Datan keräämisessä huomioidaan, että sen pitää olla normaalin oppimistilanteen yhteydessä tapahtuvaa ja opettajan ja oppilaan oppimistavoitteita ja -tarpeita palvelevaa. Oppimisanalytiikka avuksi oppimiseen -hankkeessa tuotetaan tietomallia, jossa Primuksesta viedään oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvää dataa Googlen Cloud Platform -alustalle analysoitavaksi. Primus-dataan yhdistetään eri oppimisympäristöissäJatka lukemista ”Reaaliaikaisia raportteja datalähteitä yhdistämällä”

Tiedolla johtamisen ja oppimisanalytiikan työkaluja

Oppimisanalytiikka avuksi oppimiseen -hankkeessa tuotetaan tiedolla johtamisen ja oppimisanalytiikan työkaluja opettajan, koulun ja opetuksen järjestäjän käyttöön. Hankkeessa rakennetaan myös tietomalli, jonka avulla oppimisen dataa voidaan yhdistää valtakunnallisiin (esim. Tilastokeskuksen) tietoaineistoihin. Saavutettavia hyötyjä ovat esimerkiksi:  Oppimisen tuki ja hyvinvointi Saadaan analysoitua tietoa, miten esimerkiksi erilaiset tukimuodot vaikuttavat oppimiseen ja hyvinvointiin – päästään yksittäisistä tilannekuvista laajempiin aikasarjoihinJatka lukemista ”Tiedolla johtamisen ja oppimisanalytiikan työkaluja”