Lait, tietosuoja ja etiikka

Oppimisanalytiikka avuksi oppimiseen -hankkeen tavoitteena on luoda ohjeistus kunnan yleissivistävän koulutuksen järjestäjän avuksi. Tätä tarvitaan tulevina vuosina enenevässä määrin, kun opetuksen järjestäjien omat analytiikkakokeilut lisääntyvät. Hanke luo turvallista ja kestävää mallia: Mitä tietoja saa yhdistellä viranomaistehtävän puitteissa? Milloin ja mikä tieto on pseudonymisoitava ennen yhdistämistä ja analyysia? Milloin lain määrittämä opetuksen järjestämisen tehtävä ei enääJatka lukemista ”Lait, tietosuoja ja etiikka”